Posts Tagged ‘xet nghiem’

  • Bệnh viện Medlatec

    Bệnh viện Medlatec

    Bệnh viện Medlatec Năm 1996, Medlatec thành lập phòng xét nghiệm tại 262 Cầu Giấy, Hà Nội với nhân lực chỉ có 3 cán bộ, thiết bị chủ yếu làm bằng tay và bán tự động. Năm 1998, Phòng xét nghiệm lâm sàng...